Eroii războiului

  • Autor: Ivanciuc Igor

Reieșind din prevederile circularei MECC nr 03/1-09/616 din 23 februarie  curent, privind organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Memoriei, începând cu 2 martie 2018, în incinta IP Gimnaziul Petrunea, au avut loc diverse activități conform unui plan bine determinat. O activitate cu un impact deosebit asupra elevilor instituției noastre s-a desfășurat în ziua de 21 martie. Cu un discurs patriotic a venit doamna Maican Daria, profesoară de istorie și directoarea muzeului din sat. Dumneaei a vorbit de sprerăzboiul de pe Nistru, precum și despre locuitorii satuluiPetrunea, participanți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității RM. Un viu argument la cele relatate au servit fotografiile acestora de pe standul improvizat în holul gimnaziului.