Curriculum vitae

1971 – anul înfiinţării instituţiei (şcoala de opt ani );

1973 – instituţiei i se atribuie statutul de Şcoală medie;

2005 – școala medie este reorganizată în Liceul Teoretic Petrunea;

2006 – 2014 – liceul este absolvit  de aproape  163 de  liceeni, (8 promoţii);

2014 – liceul este reorganizat în Gimnaziu;

2015 – în gimnaziu îşi fac studiile 184 de elevi: 10  clase, în mediu 18 elevi;

2015 - activează 21 de cadre didactice,  2 cadre didactice  deţin grad didactic superior, 7 - gradul didactic I şi 12 - grad didactic II;

2015 - în instituţie activează  personalul  tehnic- 12

Filosofia gimnaziului:

Crearea condiţiilor optimale pentru autodezvoltarea şi autorealizarea personalităţii adolescenţilor.

Misiunea gimnaziului:

Formarea unui tânăr cult, inteligent, creativ, competent, pregătit pentru condiţiile schimbătoare din societate, capabil să-şi organizeze viaţa sa şi a celor din jur, promovând valorile general-umane, naţionale şi ale comunităţii.

Problema de activitate

Elaborarea şi implementarea unor tehnologii moderne, orientate spre formarea la elevi a competenţelor cu caracter de integrare socială.

 

Strategii:

 • motivaţia lelevilor de a face studii;
 • elaborarea şi implementarea curriculumului gimnazial,primar
 • implicarea activă a profesorilor în implementarea tehnologiilor moderne;
 • aplicarea metodelor interactive de predare-învăţare-evaluare a competenţelor şcolare;
 • activitatea cercurilor şi cluburilor conform intereselor;
 • crearea unui mediu favorabil pentru studii;
 • aprovizionarea cu literatură didactică şi manuale.

Obiective:

 • captarea atenţiei şi sporirea nivelului de reuşită a elevilor;
 • cultivarea simţului de responsabilitate şi atenţionarea elevilor faţă de procesul propriei perfecţionări;
 • dezvoltarea personalităţii copiilor şi crearea unei baze pentru selecţia talentelor;
 • stimularea potenţialului ştiinţific şi creativ al elevilor în cadrul activităţilor;
 • antrenarea copiilor şi părinţilor în diverse activităţi culturale  şi extracurriculare;
 • atragerea şi implicarea activă a sponsorilor pentru susţinerea învăţământului

Prognoza pentru viitor

 1. Repararea capitală a edificiului şi a acoperişului;
 2. Dotarea bibliotecii cu literatura necesară şi conectarea la internet ;
 3. Deschiderea unei săli de calculatoare;
 4. Procurarea mobilierului pentru sălile de clasă;
 5. Reparaţia capitală a sălii de sport;
 6. Reparaţia capitală a cantinei şcolare.