Gimnaziu Petrunea: trecut, prezent, viitor-
în contextul reformei învăţământului

 

Prof. Zinaida Lazari –  grad did. I; grad manag. I,
Director al Gimnaziu Petrunea,

raionul Glodeni, Republica Moldova

 

Motto: Istoria este un profesor  al vieţii,
istoria înseamnă viaţă, experienţa multor generaţii de oameni,

transmisă  urmaşilor, de fiecare dată mai bogată în evenimente

şi mai valoroasă.  Istoria – “ magistra vitae”

 

         Istoria şcolii se confundă cu istoria invăţământului moldovenesc. Satul Petrunea, face parte din categoria aşezărilor umane înfiinţate în perioada contemporană. Este un sat tânăr, întemeiat în anul 1920, de către  locuitori care au migrat din localitatea Colincăuţi, regiunea Cernăuţi. Înfiinţarea unei aşezări presupune,  odată cu treburile cotidiene, cum ar fi construcţia caselor, organizarea gospodăriei individuale, cultivarea pămîntului, creşterea animalelor, şi înfiinţarea unei şcoli unde  copiii trebuie să înveţe.

       Astfel, în toamna anului 1923 se înfiinţează o şcoală, care a funcţionat în casa lui Semion Ungureanu, casă de om gospodar, aflat în centrul  satului. Din cele 3 camere de care dispunea locuinţa  - “casa mare” - a fost transformată în sală de clasă. Într-o cameră trăia familia Ungureanu, dar în altă cameră, trăia prima învăţătoare din satul Petrunea – înv. Culchiţcaia Alexandra. În clasa I învăţau 9 copii de diferite vîrste, de la 7 la 14 ani, şi cam tot atîţea în clasa III. Este de menţionat faptul, că aceşti copii au studiat clasa I şi II în satul Colincăuţi.  Învăţătoarea lucra cu clase simultane. În anul 1930 cu ajutorul sătenilor a fost construită încă o sală de clasă, mai încăpătoare şi cu  un coridor anexă, la casa lui Joian Gheorghe. Întrarea în  şcoală se făcea direct din stradă. Director al şcolii a fost Buzianu Gheorghe, de naţionalitate român, o familie, venită din România. Pe lângă funcţia de director, profesa şi ca învăţător, împreună cu soţia. Învăţămîntul primar se desfăşura pe clase simultane:  elevii clasei I, studiau într-o clasă cu elevii din clasa III, iar cei din clasa II, studiau cu cei din clasa IV.  Învăţămîntul era organizat  în două schimburi. 

       Dar, totuşi, sătenii se gîndeau la o şcoală în adevăratul sens al cuvîntului. Cu ajutor financiar din partea statului, dar în principal, la iniţiativa şi cu participarea directă a sătenilor, au fost  aduse cu căruţele, piatră de la cariera Cobani, pentru fundamentul clădirii şi cărămidă din pădurea de lângă localitatea Hîjdieni, sat din raionul Glodeni, din demolarea unui spital ruinat. Lumea mai susţine că aceste materiale  au fost iniţial, planificate pentru construcţia unei biserici în sat.

       An de an, numărul copiilor de vârstă şcolară este tot mai mare, şcoala devine neâncăpătoare, de aceea construcţia unei şcoli era tot mai arzătoare. În final a fost luată decizia de a construi o şcoală nouă, care a fost dată în exploatare în anul 1937. Această clădire dispunea de 2 săli de clasă, o cancelarie, o cameră pentru bibliotecă şi una pentru materiale  didactice, un coridor. Aripa de Nord-Est a clădirii era destinată pentru locuinţa directorului şcolii, şi era format din 2 camere.

       Evenimentele istorice care apoi au urmat şi-au pus amprenta şi pe activitatea şcolară: în anul 1940 Basarabia este ocupată de trupele sovietice. Familia directorului Buzianu se retrage în România. Se vor reântoarce în anii 1941-1944 în satul Petrunea, şi îşi vor continuă activitatea, până în anul 1944 când trupele sovietice ocupă din nou Moldova. Familia Buzianu părăseşte pentru totdeauna satul Petrunea. Urmează o perioadă foarte grea pentru ţară, pentru populaţia satelor, şi implicit pentru şcoală. Toţi copiii, care au terminat şcoala în anul 1944, au fost obligaţi să repete încă o dată clasa, deoarece a fost întrodus alfabetul chirilic cu manuale de tip sovietic, traduse din  limba  rusă, politizate. În calitate de învăţători au fost angajaţi tineri demobilizaţi de pe front, care aveau, sau nu, mai mult de 4 clase. Calitatea învăţămîntului era  sub nivel.

         Au loc primele reforme în domeniul învăţământului. Se introduce învăţămîntul de 7 clase, prima promoţie finalizînd în anul 1973. Între anii 1949-1971, şcoala a funcţionat cu săli de clasă în casele unor famiilii deportate în Siberia în anul 1949, casele lui Vasile Olaru şi Vasile Ostafiiciuc. Un specific al satului în acea perioadă, era faptul că în  majoritatea familiilor din Petrunea, se năşteau cîte 3–7 copii, iar uneori, poate si mai mulţi, pînă la 11 copii. În anii 1969-1970 drept  sală de clasă a servit şi o cameră din Casa de Cultură.

         Începând cu anul 1962 a fost introdus învăţământul obligatoriu de 8 clase. Şcoala Astfel şcoala din Petrunea dispunea de 8 săli de clasă. Învăţămîntul se făcea în 2 schimburi, clasele gimnaziale în primul schimb, clasele primare în schimbul al doilea.

         În anul 1971 se termină construcţia unei clădiri noi - tip de şcoală cu 2 etaje. Şcoala de 8 ani este reorganizată în Şcoală Medie de 10 ani. Populaţia şcolară în acea perioadă, care îşi făceau studiile  în şcoală, ciclul primar şi gimnazial, era peste 500. Între anii 1975-1990 elevii din clasele 9-10 studiau disciplina “Tractorul”, la final susţinînd un examen, care se solda cu înmînarea unui permis de conducere, care îi permitea absolventului, să se angajeze în cîmpul muncii. În acea vreme satul Petrunea era inclus în sovhozul “ Biruinţa”, şi majoritatea absolvenţilor după clasa a 10 se încadrau în activitate în calitate de tractorişti, mecanizatori, şoferi. Era un specific al satului, satul era înconjurat de  lanuri masive  de trandafir, salvie, levănţică.

         Tot în acea perioadă, şcoala dispunea şi de un atelier combinat de prelucrarea lemnului şi a metalelor, unde elevii ţşi desfăşurau lecţiile de practică, învăţând să prelucreze lemnul şi metalul. În perioada actual  acest atelier nu mai funcţionează din lipsa resurselor financiare. Pentru eleve, exista un atelier de croitorie,  unde se desfăşurau lecţii practice de croitorie, fiind pregătite pentru o meserie pentru viitor.

        An de an şcoala a facilitat absolvirea a numeroase serii de absolveni, dar din toţi absolvenţii, care au urmat şi studiile superioare, până în anul 1965 s-a întors în sat, în calitate de profesor de geografie,  numai Ostafiiciuc Nicolae – fiu al satului. Începînd cu anii 80 în şcoala din sat se reîntorc mulţi petruneni, iar în prezent activează în această instituţie mai mult de 60 % localnici: Lazari Zinaida, profesoară de limba rusă de literatură, Banari Ana, profesoară de biologie, Banari Valentina, Baranceanu Nina, Banari Tatiana, Maican Feodora – învăţătoare la clasele primare, Joian Iuliana, profesoară de istorie, Gnatiuc Elena, profesoară de geografie, Guşan Ludmila, profesoară de limbi străine, Maican Ludmila, psiholog şcolar, Guţuleac Feodora, profesor de matematică, Golban Olga, profesoară de educaţia tehnologică, etc.

        La conducerea şcolii, pe parcursul anilor, au lucrat în calitate de directori următoarele persoane: 

Berezovschi Pavel în  perioada 1946-1950; Boubătrîn Ludmila 1951-1975; Enachevici Gheorghe 1975-1977; Nemerenco Boris 1977; Gornea Petru 1977-1983; Bodiu Anatol 1983–1991; Ivanciuc Anatol 1991–1998; Lazari Zinaida 1999 şi în prezent. Din şirul de directori, putem menţiona faptul că prof. Lazari Zinaida, care activează în prezent, este de baştină din satul Petrunea.

       O să prezint pe scurt o descriere relevantă a şcolii, în contextul în care anii trec, istoria se schimbă iar şcoalã este însufleţitã de elevii şi dascãlii ei: **Gimnaziu Petrunea a fost fondat în  anul 1971– anul înfiinţării instituţiei (Şcoala de opt ani ); **1973  – institiţiei i se acordă  titlul de „ Şcoala Medie”; **2004 – Şcoala Medie este reorganizată în Liceul Teoretic Petrunea, conform ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 398 din 07 iulie 2004; **2005 – 2010– liceul este absolvit  de aproape  75 de liceeni, (4 promoţii); **2011– în liceu îşi fac studiile 319 de elevi: 15  clase, în mediu 20 elevi; **2012- îşi desfăşoară activitatea 27  de cadre didactice,  2 profesori  deţin grad didactic superior, 7 prof. gradul didactic I şi 17 prof. grad didactic II. Cadrele didactice s-au implicat activ în elaborarea şi implementarea Curriculum-ului, mulţi profesori au devenit formatori raionali.

        Dintre proiectele şi realizările şcolii remarcăm, abilităţile intelectuale şi fizice ale elevilor care în prezent, se dezvoltă în cadrul cercurilor şi secţiilor sportive. Ansamblu vocal, „Voci tinere”, ani la rând se clasează pe locul I sau II în cadrul concursurilor raionale. La concursurile republicane, s-au obţinut locuri fruntaşe cu „Ploaia de Stele”, „Jocurile Delfice”. Performanţe notabile s-au obţinut în  cadrul concursurilor internaţionale de muzică populară şi muzică uşoară din judeţul Botoşani, România.  Secţiile sportive la baschet, volei, tenis de masă, şah, au participat la numeroase concursuri obţinându-se rezultate excelente, locul II, în spartachiada competiţiilor sportive între licee, ediţia 2010-2011.

       Succesele liceului nostru sunt amplificate prin  desfăşurarea unui program extracurricular variat. S-a păstrat tradiţia ca această şcoală să-şi înscrie elevii în fiecare an pe locurile fruntaşe, ca urmare a oricărei forme de organizare: admitere la liceu, olimpiade şcolare, concursuri naţionale şi internaţionale desfăşurate pe linia pregătirii teoretice şi practice sau sportive. Aşa s-au scris cărţile de vizită ce denotă competenţa cadrelor didactice din şcoală.

       Politica educaţională a Liceului Teoretic  Petrunea  are drept obiectiv formarea la elevi a cunoştinţelor, comportamentelor şi aptitudinilor ce  ţin de cultura generală, instruirea specifică în spiritul culturii naţionale – aspecte reflectate în Programul  reactualizat de Dezvoltare al Liceului  pentru anii 2012-2017. Misiunea şcolii este de a facilita învăţarea reuşită a tuturor elevilor. Crearea unei atmosfere psiho-sociale în care toţi elevii se vor simţi bine, sigur şi confortabil şi vor avea o motivaţie intrinsecă faţă de procesul educaţional.

       Din realizările obţinute de instituţia de învăţămînt  în prezent putem menţiona următoarele: **proiectul „Educaţie de calitate în mediul rural” – 5500 dolari (2008); **proiectul susţinut de FISM „Lucrări de reparaţie la liceul teoretic Petrunea” – 385256 lei (2008-2009; **proiectul susţinut de PASET „Radiou şcolar” – 14000 lei (2009); **proiect susţinut de FISM „Extinderea lucrărilor de reparaţie la liceul teoretic Petrunea”- 252362 lei (noiembrie 2009); **Proiect “Lucrări de renovare la cantina şcolară” – 30 000 lei (prin intermediul voluntarului Corpului Păcii şi APP); **Lucrări de renovare a salii de sport, procurarea inventarului sportiv (25000 mii); **Proiectul “Tineret activ-viitor asigurat”, susţinut de MTS în sumă de 21500 mii; **Procurarea unui telescop pentru orele de geografie şi fizică în sumă de 4300 lei (suportul părinţilor, sponsorilor, agenţilor econimici); **Proiectul Educaţional “Leadership Educaţional/Teacher Leadership”: o provocare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice – Centrul Educaţional PRO DIDACTICA; **Procurarea mobilierului  în sala de festivităţi pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor comune a tinerilor, adulţilor şi altor membri ai comunităţii–parteneri „CARITAS-MOLDOVA” în sumă de 29000 lei “Conectarea Liceului Teoretic Petrunea – la sursele energetice din biomasă- costul total  al proiectului  în sumă  de  1178175 lei

        Ce ne rezervă viitorul:  Din toate lucrurile efectuate pînă în prezent, cu suportul tuturor agenţilor educaţionali, şcoala este în schimbare şi necesită o atenţie deosebită, deoarece, şcoala este lăcaşul sfînt în care vin să se îmbogăţească spiritual, tînăra generaţie. Dar, numai atunci putem vorbi despre o schimbare, cînd persoana singură acceptă faptul dat. În faţa personalului didactic se impun mai multe sarcini pentru viitor, care vor fi efectuate, daca se va depune eforturi maxime, şi, anume: **Repararea capitală a edificiului liceului şi a acoperişului;**Repararea capitală a cazangeriei; **Dotarea bibliotecii cu literatura necesară şi conectarea la internet; **Deschiderea unei săli de calculatoare; **Procurarea mobilierului pentru sălile de clasă; **Reparaţia capitală a sălii de sport.

Orice şcoală se mîndreşte nu cu numărul,
ci cu bunul nume al elevilor săi. (Pitagora)