Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

Astăzi 27 aprilie  în incinta IP Gimnaziul Petrunea s-a sărbătorit Ziua Drapelului de Stat, zi națională în întreaga țară

Înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2018-2019

Noi și legea

Activitate de propagare a cunoștințelor juridice:

 "Noi și Legea"

Data: 29.03.2018

AGENDA

 

Ora:

Activități

13:00-13:05

Cuvânt de salut

13:05-13:15

Influențe și presiuni cu potențial de risc. Aplicarea actelor normative

13:15-14:35

Lucrul în grup. Studiu de caz: Stabilireacauzelor ce determină devianța internă și externă

13:35-14.00

Lucrul în grup: Elaborarea broșurilor informative cu privire la prevenire a devianței comportamentale în rândurile elevilor.  Prezentarea produselor create.

14:00-14:10

Debrifarea activității. Întrebări și răspunsuri

 

Codul bunelor maniere

Masa rotundă:

„Codul bunelor maniere: o necesitate actuală ”

Data: 27.03.2018

AGENDA

 

Ora:

Activități

13:00-13:05

Cuvânt introductiv

13:05-13:15

Familiarizarea cu normele de bună conduită – salutul, comportamentul la masă, în stradă. Rolul și valoarea ”Cuvintelor magice”.

13:15-14:35

Lucrul în grup. Studiu de caz: ”Identificarea regulilor ce formează un comportament adecvat în concordanță cu Codul bunelor maniere.

13:35-13:50

Lucrul cu fisele de informare. Analiza și prezentarea informației.

13:50-14:00

Debrifarea activității. Întrebări și răspunsuri

 

 

Prevenirea consumului de alcool, tutun și droguri

Masa rotundă:

„Prevenirea consumului de alcool , droguri și tutul  

Data: 23.03.2018

AGENDA

 

Ora:

Activități

13:00-13:05

Cuvânt de salut

13:05-13:15

Problemaconsumului de alcool ,drogurișitutunînsocietateacontemporană. Date, statistici, constatări…

13:15-14:35

Lucrul în grup. Studiu de caz: Identificarea factorilor de risc, consecințelor și soluțiilor alternative în cazurile prezentate

13:35-13:50

Lucrul cu fișele de informații

13:50-14:00

Debrifarea activității. Întrebări și răspunsuri

 

 

Primirea certificatelor în proiectul “Inspirăm, Abilităm, Implicăm Tinerii în Dezvoltarea Comunității”

În incinta IP Gimnaziului Petrunea a luat sfârșit instruirile în cadrul Proiectului “Inspirăm, Abilităm, Implicăm Tinerii în Dezvoltarea Comunității” implementat de A.O.CISTE „CERTITUDINE. Suntem în așteptarea rezultatelor, unde acești copii urmează să implementeze unele din proiectele elaborate pe segmentul dezvoltării comunitare.