Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

Astăzi 27 aprilie  în incinta IP Gimnaziul Petrunea s-a sărbătorit Ziua Drapelului de Stat, zi națională în întreaga țară

Înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2018-2019

Noi și legea

Activitate de propagare a cunoștințelor juridice:

 "Noi și Legea"

Data: 29.03.2018

AGENDA

 

Ora:

Activități

13:00-13:05

Cuvânt de salut

13:05-13:15

Influențe și presiuni cu potențial de risc. Aplicarea actelor normative

13:15-14:35

Lucrul în grup. Studiu de caz: Stabilireacauzelor ce determină devianța internă și externă

13:35-14.00

Lucrul în grup: Elaborarea broșurilor informative cu privire la prevenire a devianței comportamentale în rândurile elevilor.  Prezentarea produselor create.

14:00-14:10

Debrifarea activității. Întrebări și răspunsuri

 

Codul bunelor maniere

Masa rotundă:

„Codul bunelor maniere: o necesitate actuală ”

Data: 27.03.2018

AGENDA

 

Ora:

Activități

13:00-13:05

Cuvânt introductiv

13:05-13:15

Familiarizarea cu normele de bună conduită – salutul, comportamentul la masă, în stradă. Rolul și valoarea ”Cuvintelor magice”.

13:15-14:35

Lucrul în grup. Studiu de caz: ”Identificarea regulilor ce formează un comportament adecvat în concordanță cu Codul bunelor maniere.

13:35-13:50

Lucrul cu fisele de informare. Analiza și prezentarea informației.

13:50-14:00

Debrifarea activității. Întrebări și răspunsuri

 

 

Prevenirea consumului de alcool, tutun și droguri

Masa rotundă:

„Prevenirea consumului de alcool , droguri și tutul  

Data: 23.03.2018

AGENDA

 

Ora:

Activități

13:00-13:05

Cuvânt de salut

13:05-13:15

Problemaconsumului de alcool ,drogurișitutunînsocietateacontemporană. Date, statistici, constatări…

13:15-14:35

Lucrul în grup. Studiu de caz: Identificarea factorilor de risc, consecințelor și soluțiilor alternative în cazurile prezentate

13:35-13:50

Lucrul cu fișele de informații

13:50-14:00

Debrifarea activității. Întrebări și răspunsuri