BIROUL DE CONDUCERE AL  CONSILIULUI ELEVILOR

PREŞEDINŢII:            VICEPREȘEDINȚII    SECRETARUL
1. Bejenari Maria   1. Cozub Mihaela  1. Ivanov Ilinca
  2. Bernic Paul  

              

COMISIA PENTRU  PROMOVAREAIMAGINII   INSTITUŢIEI

 

COMISIA PENTRU PROMOVAREA  DREPTURILOR

 COPIILOR ŞI PREVENIREA VIOLENŢEI

COMISIAPENTRU

PROMOVAREA MODULUI SĂNĂTOS DE VIAŢĂ

 1. Bejanari Maria
 2. Bernic Paul
 3. Cozub Mihaela
 4. Ivanov Ilinca
 1. Rudic Maria
 2. Gaman Dragăna
 3. Joian Valeria
 4. Scripnic Vlad
 1. Baicean Alexandrina
 2. Sandu Andreea
 3. Nemeț Bianca
 4. Baiceanu Maria

 

 

 

Comisia cultural-artistic

​Comisia  cultural – sportivă Comisia tehnico – aplicativă
 1. Nemeț Ionela
 2. Joian Maria
 3. Strechii Ștefan
 1. Maican Andreea
 2. Ghiba Alin
 3. Noroc Valetin
 1. Orașan Paula
 2. Dragot Diana
 3. Gușan Denceara

SCOPUL  CONSILIULUI ELEVILOR

este de a acţiona ca un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni  importante

pentru viaţa lor şcolară, în strînsă legătură cu echipa managerială, profesori şi părinţi.

 Obiectivele  Consiliului elevilor

 • să ofere elevilor un mod organizat, reprezentativ şi instituţionalizat de comunicare între elevi, echipa managerială şi organul de conducere;
 • să contribuie la organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare, bazate pe nevoile şi interesele copiilor şi tinerilor;
 • să îmbunătăţească înţelegerea şi cooperarea între elevi, cadre didactice, echipa managerială şi organul de conducere;
 • să prezinte un sondaj al stării de spirit a mediului şcolar pentru echipa managerială şi organul de conducere;
 • să faciliteze schimbări în ambianţa şcolii şi în relaţiile cu comunitatea.

Responsabilităţile membrilor  Consiliului elevilor

 • să solicite opinii şi idei de la colegii de clasă sau elevii claselor paralele pentru a le propune spre dezbateri la CE;
 • să reprezinte opiniile şi ideile colegilor de clasă sau elevilor claselor paralele său la CE;
 • să propună subiectele care îi preocupă pe colegii de clasă sau pe elevii claselor paralele pe agenda şedinţelor Consiliului;
 • să informeze colegii de clasă sau elevii claselor paralele despre rezultatele discuţiilor asupra subiectelor abordate la şedinţele CE;
 • să promoveze misiunea, scopul şi obiectivele CE;
 • să lucreze în partenerial cu alţi membri ai CE, cu echipa managerială, profesori şi părinţii în beneficiul şcolii şi a tuturor elevilor

VIZIUNEA CONSILIULUI ELEVILOR

 

  Vrem ca elevii, priviţi sub unitatea Consiliului Elevilor

să reprezinte o forţă în societate, atât în procesul decizional

care priveşte viaţa şcolară şi a comunităţii,

cât şi în schimbarea şi îmbunătăţirea acesteia.

MISIUNEA CONSILIULUI ELEVILOR

  Consiliului va avea un rol de succes în aşa măsură încât  iniţiativă sa să aibă impact major asupra deciziilor luate de conducerea şcolii, şi elevii îşi vor însuşi cunoştinţele necesare referitoare la procesele importante ale democraţiei din propriile lor experienţe, cunoştinţe care vor fi utile în viaţa lor matură iar prestigiul Consiliului ca și organizație se consolideaza foarte mult. Participând la evenimentele consiliului, elevii vor obţine informaţiile care îi vor ajuta în viaţa profesională şi se vor integra în societate. Consiliul elevilor îşi propune introducerea elevilor în viaţa civică, iar fiecare proces important al democraţiei este regăsit în funcţionarea lui.

 

VALORILE CONSILIULUI ELEVILOR

 

 „ Totul se clădeşte pe etică şi morală, sunt cărămizi pe

care trebuie să le punem la baza dezvoltării personale”

Principiul fundamental al Consiliului Elevilor este democraţia. Consiliul Elevilor reprezintă viziunea elevilor din instituţie. El oferă oricărui elev posibilitatea de a se dezvolta, de a fi vocea colegilor săi. Valorile care stau la baza Consiliului Elevilor sunt :

* Integritate    * Loialitate    * Respect   * Pasiune     * Sustenabilitate     * Implicare    * Voluntariat     * Ambiţie   * Determinare    * Inovaţie     *Unitate

 Atribuţiile Consiliului elevilor

- reprezintă şi apără interesele şi drepturilor elevilor, la nivelul instituţiei de învăţământ;
- asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice;
- apără drepturile copilului şi reclamă încălcarea lor;
- contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare  a şcolii;
- iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare;
- sprijină proiectele educative în care este implicată şcoala.

Rolul Consiliului elevilor

- implicarea activă în propunerea, elaborarea şi implementarea unor programe, proiecte, acţiuni, evenimente pentru elevi;
- reprezintă legătura dintre conducerea şcolii, cadre didactice şi elevi;
- se implică în asigurarea unui învăţământ de calitate;